Które noworodki potrzebują opieki logopedy?

posted in: Logopeda radzi | 0

458846538_2e6600ab79_zWiele dzieci wymaga opieki logopedycznej już od momentu narodzin. Wynika to z zaburzeń, które je dotknęły lub z wysokiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w ich dalszym rozwoju.

O jakie zaburzenia chodzi? I co stanowi podwyższone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości?

Oto przykładowe czynniki:

– wysokie ryzyko ciążowo-porodowe,

– wcześniactwo z typową dla dzieci przedwcześnie urodzonych niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego,

– urazy okołoporodowe uszkadzające ośrodkowy układ nerwowy dziecka,

– wady genetyczne, mutacje chromosomowe, aberracje chromosomowe,

– wady w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego,

– mózgowe porażenie dziecięce

– wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie),

– opóźnione dojrzewanie odruchowe (brak odruchu lub jego przetrwanie)

– infekcje w obrębie centralnego układu nerwowego,

– zaburzenia metaboliczne obciążające układ nerwowy,

– padaczka

– wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe

– nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość na dotyk

– zaburzenia oddychania

– zaburzenia czynności pokarmowych

Zobacz także: Wczesna interwencja logopedyczna, czyli opieka od momentu narodzin oraz Badanie logopedyczne noworodka i niemowlęcia

Leave a Reply

twenty + 7 =