Dyslalia (wady wymowy)

 

3214800611_f326a05a1e_zDYSLALIĄ nazywamy zaburzenia wymowy, polegające na nieprawidłowej artykulacji jednej (dyslalia jednoraka) lub większej ilości głosek (dyslalia wieloraka).

Wady wymowy zaliczane do dyslalii:

a) sygmatyzm (seplenienie) – zaburzona realizacja głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż

Sygmatyzm właściwy oznacza, że dziecko deformuje głoskę, np. realizuje ją międzyzębowo, bocznie, itd. – tworzy nieistniejący w polskim systemie fonetycznym dźwięk.

Najczęściej spotykane rodzaje sygmatyzmu właściwego:

– sygmatyzm międzyzębowy (seplenienie międzyzębowe) – dziecko realizuje wyżej wymienione głoski wsuwając język między zęby

– sygmatyzm boczny – w czasie artykulacji dziecko niesymetrycznie układa cały język, co powoduje, że szczelina nie tworzy się w linii środkowej lecz z boku

UWAGA! Jeśli otrzymali Państwo od logopedy szkolnego/przedszkolnego karteczkę z zapisanym na niej magicznym słowem parasygmatyzm, oznacza to tzw. seplenienie proste, czyli zastępowanie trudnych do wymówienia głosek innymi, istniejącymi w polskim systemie fonetycznym (np. sz, ż, cz, dż jako s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż, s, z, c, dz, jako ś, ź, ć, dź).

b) rotacyzm (zwany też reraniem) – nieprawidłowa realizacja głoski r (np. r gardłowe-tzw. francuskie lub zero fonetyczne)

c) kappacyzm– niewłaściwa artykulacja głoski k,

d) gammacyzm– zaburzona realizacja głoski g,

e) lambdacyzm– nieprawidłowa realizacja głoski l,

f) betacyzm– nieprawidłowe realizowanie głoski b,

g) mowa bezdźwięczna– artykułowanie głosek dźwięcznych, jako bezdźwięczne (np. Basia = Pasia, balon = palon, góra = kura, itd.)

h) rynolalia – polega na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym (w języku potocznym: mówienie przez nos, nosowanie)

i) inne odchylenia od normy.

Wyjaśnienie przedrostków:

Przedrostek mogi- (mogisygmatyzm, mogikappacyzm, mogibetacyzm itd.) oznacza, że dziecko opuszcza dany dźwięk, tzn. w ogóle go nie realizuje, np. banan – anan.

Przedrostek para- (parasygmatyzm, pararotacyzm itd.) oznacza, że dziecko realizuje daną głoskę jako inną (istniejącą w polskim systemie fonetycznym), którą łatwiej mu wypowiedzieć

Leave a Reply

13 + 7 =