Kalendarium rozwoju mowy

note-258310_1280

1 miesiąc

– płacz, pomrukiwania, mlaśnięcia

2-3 miesiąc

– głużenie, czyli wydawanie dźwięków, które przypominają samogłoski, a nawet niektóre spółgłoski.

4 miesiąc

– pojawienie się pierwszych spółgłosek (najczęściej  p, b, m)

6 miesiąc

powtarzanie, naśladowanie sylab (gaworzenie samonaśladowcze)

8 miesiąc

– naśladowanie, powtarzanie i samodzielna wokalizacja sylab

– rozumienie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym

9 miesiąc

– pojawia się niezwykle istotny gest wskazywania palcem

– początek kształtowania się pola wspólnej uwagi i rozumienie intencji komunikacyjnych

10 miesiąc

pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych (ma-ma, ba-ba, pa-pa)

– rozumienie prostych słów (najczęściej rzeczowników w mianowniku, np. miś, pies, auto, mleko)

– reagowanie na nazwy/imiona domowników

12 miesiąc

– rozumienie prostych poleceń

– samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów

– powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego

13-16 miesiąc

– posługiwanie się nazwami osób, przedmiotów i podstawowych czynności

– zdolność dzielenia uwagi z dorosłymi

– wyrazy zbudowane z reduplikowanych sylab otwartych

18 miesiąc

– rozwój słownictwa, wypowiedzi w większości jednowyrazowe, bez odmiany

– rozwój rozumienia prostych zdań (głównie poleceń i zakazów)

24 miesiąc (2 rok życia)

– wzrost słownictwa

– pojawienie się wypowiedzi dwuwyrazowych

– początek odmiany wyrazów (początkowo przez przypadki)

– w odmianie czasownika najczęściej używana 3 os. lp. (także kiedy dziecko mówi o sobie – Asia pije)

– występują formy 2 os. lp. trybu rozkazującego (np. Daj!)

3 rok życia

– wzrost słownictwa

– stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości spółgłosek (psiśła, sianki, ziaba)

– budowanie zdań prostych i złożonych

– wzrost sprawności komunikacyjnej

4 rok życia

– bogacenie słownictwa

– budowanie zdań rozwiniętych i złożonych

– wzrost liczy przymiotników i przysłówków (wyrazów określających cechy)

– spadek liczby neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych

– wiek pytań (!) – Dlaczego? Po co? Itd.

– pojawienie się wyrażeń przyimkowych, określanie relacji przestrzennych (Piłka jest pod stołem, Czapka jest w szafie, Obrus jest na stole, Rower stoi obok auta itp.)

5 i 6 rok życia

– w pełni ukształtowany system fonetyczno – fonologiczny (dziecko doskonali wymowę głosek; z końcem 6 r.ż. poprawnie wymawia wszystkie z nich)

– wzrost zdolności narracji

– wzrost kompetencji komunikacji

 Patrz także: Rozwój mowy dziecka

 

Źródło: J.Cieszyńska, M.Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007.

2 Responses

  1. Madzia
    | Reply

    Fajna ściągawka, dzięki! 🙂

  2. Energycasino Recenzja
    | Reply

    Super artykuł. Dziękuje

Leave a Reply

3 × 1 =