Jak stymulować mowę dziecka? – Praktyczne rady dla Rodziców

1. Wykonuj z dzieckiem ćwiczenia oddechowe utrwalające prawidłowy sposób oddychania. (przykłady tutaj) Pamiętaj, żeby pomieszczenie było przewietrzone. Wybierz jedno lub dwa ćwiczenia i wykonaj je jeden raz. Ćwiczeń oddechowych nie może być zbyt wiele, aby u dziecka nie doszło do … Read More

Alalia

posted in: Zaburzenia | 0

Jak podaje Irena Styczek, ALALIĄ nazywamy opóźniony rozwój mowy człowieka, który jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, które nastąpiło przed rozwojem mowy i uniemożliwiło jej normalny rozwój. Uszkodzenie to powoduje, że mowa rozwija się z wyraźnym opóźnieniem, które może się wyrównać do 6-7 … Read More