W 2017 roku na rynku wydawniczym ukazała się publikacja pod redakcją dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej oraz prof. Barbary Skałbani . Chodzi o książkę Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka. Jest to zbiór artykułów omawiających różnego rodzaju zaburzenia komunikacji zarówno u dzieci, jak również osób dorosłych.

Książka w kompleksowy sposób porusza przede wszystkim zagadnienia diagnozy zwracając uwagę na konieczność współpracy ze strony różnych specjalistów. Bazuje na najnowszych klasyfikacjach oraz przepisach. Ponadto wskazuje elementy terapii logopedycznej i pedagogicznej wykorzystywane przy konkretnym zaburzeniu. Omówione zostały m.in. diagnoza logopedyczna dzieci z zespołem Aspergera, afazją, jąkających się, osób z epilepsją, FASD oraz chorych na raka krtani.  Nie pominięto również zagadnień dwujęzyczności, zaburzeń Integracji Sensorycznej , alergii u dzieci w wieku szkolnym oraz dysleksji u osób dorosłych.

Autorki zaznaczyły we Wstępie:

„Publikację adresujemy do szerokiej grupy odbiorców: specjalistów z dziedziny medycyny, logopedii, psychologii i pedagogiki, a także nauczycieli i wychowawców, którzy zajmują się problematyką pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również studentów, którzy poznają tajemnice zawodu nauczyciela…”

Uważam, że to właśnie dla nauczycieli oraz logopedów związanych z przedszkolem lub szkołą publikacja może okazać się szczególnie cenna. Dzięki temu, że porusza ważne zagadnienia z pogranicza logopedii oraz psychologii i pedagogiki, uzmysławia, że na funkcjonowanie ucznia w środowisku przedszkolnym/szkolnym wpływa wiele czynników wynikających z jego uwarunkowań anatomicznych oraz zdrowotnych. To pozwala na lepsze rozumienie potrzeb osób, które obejmujemy jakąkolwiek opieką – czy to pedagogiczną, logopedyczną, czy psychologiczną.

Więcej informacji (oraz dokładny spis treści) znajdziecie na stronie wydawcy: Oficyny Wydawniczej Impuls.

Leave a Reply

five × one =