Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną autorstwa dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej to druga część opracowania dotyczącego zaburzeń artykulacji. Opis części pierwszej, czyli Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowanych w układzie obwodowym znajdziecie tutaj.  

Publikacja stanowi przede wszystkim opis zaburzeń artykulacji powstałych z przyczyn obwodowych u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Jest o tyle nowatorska, że przedstawia dane jakościowe, nie tylko ilościowe. Autorka wnikliwie analizuje przyczyny zaburzeń artykulacji oraz rodzaje tych zaburzeń. Informacje te z pewnością bardzo przydadzą się logopedom pracującym w szkołach, a także przedszkolach. Bowiem bez ustalenia przyczyny danego zaburzenia oraz jego rodzaju trudno jest przeprowadzić efektywną terapię.

Ze względu na czytelnie przedstawioną teorię książkę z całą pewnością można polecić także studentom, którzy dopiero przyswajają postawy wiedzy logopedycznej.

Poza wnikliwym opisem występujących u dzieci wad artykulacyjnych autorka dzieli się również swoimi sprawdzonymi metodami diagnozy  logopedycznej oraz sposobami programowania terapii.

Ze Wstępu:

„Celem niniejszej książki jest opis i analiza zaburzeń artykulacji występujących u dzieci rozpoczynających naukę szkolną ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej w tej grupie występujące zaburzenia wymowy w zakresie artykulacji spółgłosek z przyczyn obwodowych. (…) W publikacji znalazły się też elementy praktyczne dotyczące sposobów diagnozy zaburzeń artykulacji, co może okazać się pomocne szczególnie dla młodych logopedów.”

Spis treści znajdziecie na stronie Wydawcy – Oficyny Wydawniczej Impuls.

Leave a Reply

20 − sixteen =