Co wpływa na utrwalanie się jąkania?

7719684740_a1c550a018_oUTRWALANIE SIĘ JĄKANIA

Zdecydowana większość przypadków jąkania powstaje w okresie kształtowania się mowy dziecka. Co może spowodować pogłębienie i utrwalenie niepłynności?

1) Nieumiejętne postępowanie rodzica; niewłaściwe reakcje osoby słuchającej

Wg Fernau- Horn istnieje okres, kiedy dziecko nie zdaje sobie sprawy ze swojej niepłynności. Otoczenie, starając się mu „pomóc”, zwraca uwagę, upomina, tłumaczy… To wywołuje u dziecka stres i powoduje pogłębienie objawów.

Wg teorii Johnsona czynnikiem wpływającym na pogłębienie zaburzenia jest osoba słuchająca. Nie należy zbyt wcześnie nazywać niepłynności mówienia (która może być zwykłą fizjologiczną niepłynnością) jąkaniem.

Każde dziecko na wszystkie wydarzenia reaguje emocjonalnie. Często trudno mu wyrazić myśli słowami, co powoduje napięcia rozładowywane krzykiem i płaczem. To z kolei wzbudza negatywne reakcje rodziców. Karcone dziecko zaczyna krytycznie podchodzić do swojej niemożności sprawnego wypowiadania się i zdarza mu się powtarzać wyrazy tak długo, dopóki ich nie opanuje do perfekcji. Zdarza się, że im bardziej maluch „walczy” z daną wypowiedzią, tym trudniej pokonać mu strach i wstyd. Logofobię (lęk przed mówieniem) powodują naciski ze strony opiekunów, którzy za wszelką starają się „nauczyć” dziecko płynnego mówienia.

Wszystkim rodzicom zmagającym się z zaburzeniami płynności mowy swoich dzieci polecam artykuł Zalecenia dla rodziców dzieci jąkających się.

2) Choroby i zaburzenia na tle neurologicznym

Jąkanie może być następstwem encefalopatii i epilepsji. Ponadto, zdarza się, że występuje u osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3) Przeżycie sytuacji wywołującej bardzo silne emocje (szok, przerażenie).

4) Dziedziczne skłonności

Należy pamiętać, że jąkanie samo w sobie nie jest dziedziczne. Dziedziczy się chwiejność układu nerwowego, co może przyczyniać się do powstawania jąkania. Osoby jąkające się często posiadają słabą odporność psychiczną.

5) Nerwice i lęk przed mówieniem

6) Wzmożona aktywność mięśni biorących udział w mowie

Leave a Reply

nine + 9 =