Alalia

posted in: Zaburzenia | 0

Jak podaje Irena Styczek, ALALIĄ nazywamy opóźniony rozwój mowy człowieka, który jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, które nastąpiło przed rozwojem mowy i uniemożliwiło jej normalny rozwój. Uszkodzenie to powoduje, że mowa rozwija się z wyraźnym opóźnieniem, które może się wyrównać do 6-7 … Read More