korp_wszysko7Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka.

Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego.

Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy, co jest niewątpliwie ogromną  zaletą KORP. Dzięki temu nie musimy ich samodzielnie szukać, ani dobierać.

Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych, w których wyróżnić można:

karty oceny rozwoju małego dziecka w wieku od 1 m. ż. do 11 m. ż. (uwzględniają rozwój umiejętności co kwartał),

karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 1;0 r. ż. do 2;11 r. ż. (do końca 2 r.ż. możliwa jest diagnoza dziecka co pół roku),

karty oceny rozwoju dziecka w wieku od 2;11 r. ż. do 7;11 r. ż. (w tym okresie karty uwzględniają diagnozę dziecka w odstępach rocznych)

karta oceny rozwoju dziecka w wieku od 8;0 r. ż do 9,11 r. ż.

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a w jakich sferach dziecko rozwija się ponadprzeciętnie. Dzięki temu mamy bardzo przejrzysty obraz, co wymaga szczególnej uwagi i stymulacji.

Umiejętności, z którymi dziecko radzi sobie wyjątkowo dobrze, warto również wykorzystywać w terapii, aby motywować malucha do pracy.

KORP
Fragment Karty Podsumowania

Przy pomocy Kart można zbadać poszczególne sfery rozwoju dziecka, które pozwalają na ocenę następujących umiejętności:

– rozwoju ruchowego,
– motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
– spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– komunikowania się i mowy,
– emocji i relacji społecznych,
– ­ funkcji behawioralnych,
– umiejętności przedszkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r.ż.),
– umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r.ż.).

KORP 3

Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem. Do teczki z materiałem merytorycznym dołączone są Karty Wywiadu, na których możemy umieścić wszelkie niezbędne informacje.

Ponadto materiał merytoryczny zawiera podręcznik szczegółowo opisujący narzędzie oraz standaryzację badania, czyli sposób oceny umiejętności dziecka. Rozwiewa to ewentualne wątpliwości dotyczące wykonywanych prób oraz pomaga uniknąć błędów.

KORP jest prostym, a jednocześnie czułym diagnostycznie narzędziem pozwalającym na sprawną ocenę rozwoju dziecka. Umożliwia ocenę wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju. Szczególnie tych uznawanych za znaczące dla powodzenia dziecka w adaptacji w przedszkolu i edukacji szkolnej. Pomaga wychwycić wszelkie przejawy patologii rozwoju. Forma badania oraz sposób zapisywania wyników są bardzo czytelne i umożliwiają porównywanie wyników na przełomie określonego czasu.

scan0001Aby móc korzystać z tego narzędzia diagnozy, należy odbyć szkolenie prowadzone przez autorki. Można je odbyć indywidualnie lub zorganizować dla placówki, w której pracujemy (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej). Na szkoleniu zostaniemy zapoznani nie tylko z teorią dotyczącą samego narzędzia. Będziemy mogli także praktycznie przećwiczyć wykonywanie badania i nanoszenie wyników na karty. Zainteresowanych odsyłam do strony Komlogo, na której znajdziecie więcej informacji.

4 Responses

 1. Karola
  | Reply

  Słyszałam o tym póki co same pozytywne opinie. Jest to niemała inwestycja, ale może warto…

 2. Monik
  | Reply

  Słyszałam, że korp ma być rozszerzony o karty dla dzieci upośledzonych. Jeśli to prawda, to byłoby świetnie. Powstanie wtedy fajne wszechstronne narzędzie wstępnej diagnozy… Teraz jednak trochę mi tego brakuje.

 3. daga
  | Reply

  byłam na szkoleniu w październiku – minus ze trzeba pomoce i cały arkusz zakupić bo nic na szkoleniu nie dają w grudniu ma być dodatek dla dzieci upośledzonych

 4. Kama
  | Reply

  Też byłam na szkoleniu, nie przeszkadzało mi że nic nie dają, w końcu narzędzie kupuje się i tak samemu lub przez Poradnię. Poza tym dostaliśmy przykładowe karty żeby wykonać ćwiczenia. Bardzo fajne były filmy do ćwiczeń. Można było samodzielnie wykonać badanie. Dużo to pomaga. Każdy powinien sobie wykonać takie badanie próbne zanim przystąpi do diagnozowania.

Leave a Reply

one + 17 =