Czy moje dziecko się jąka?

233751010_5fe76bebe5_o

Mowa żadnego człowieka (czy to dużego, czy małego) nigdy nie jest w 100% płynna. Jak zatem odróżnić stan normalny od patologicznego?

 

ROZWOJOWA NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA

Między 2-3 rokiem życia trudności w mówieniu ma każdy maluch. Wynikają one z nieukończonego jeszcze rozwoju psychofizycznego, a więc niedostatecznej sprawności narządów mowy, nie dość szybkiego kojarzenia nazw z pojęciami oraz trudności z opanowaniem jakże trudnej gramatyki języka polskiego. Do tego dochodzi nagła potrzeba znalezienia odpowiednich słów opisujących emocje i wyrażających potrzeby. Mając tak wiele przeszkód do pokonania, dziecko ma prawo do poprawek, powtórzeń i pauz. Pamiętajmy, że mowa naszej pociechy jest na etapie kształtowania się. Okres ten jest określany jako ROZWOJOWA NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA. W większości przypadków mija bezpowrotnie wraz z rozwojem dziecka.

SYMPTOMY NIEPŁYNNOŚCI MÓWIENIA:

powtarzanie głoski (mokry p-p-p-parasol), sylaby (mokry pa-pa-parasol), części wyrazu (mokry para-parasol), wyrazów jedno- i wielosylabowych (tu-tu leży mokry parasol; tu leży-leży mokry parasol), frazy (tu leży-tu leży mokry parasol), a nawet zdania (Kasia zjadła śniadanie-Kasia zjadła śniadanie i poszła do szkoły…)

– przeciąganie głoski (y-y-y tu leży mokry parasol; tuuuuu leży mokry parasol)

– pauzy (momenty ciszy)

– rewizje, czyli poprawki (tu leżą-tu leży mokry parasol)

– embolofrazje (jest to nawyk rozpoczynania zdania od samogłoski: aaa to jest dom, yyyy to jest dom)

Do najczęściej powtarzanych wyrazów należą przyimki (do, na, tam, w itd.), zaimki (ja, ty, on, mój itd.) i spójniki (a, i, bo itd.).

 

ROZWOJOWA NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA, A JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE

Rozwojowa niepłynność mówienia w niektórych przypadkach może mieć związek z jąkaniem wczesnodziecięcym, które pojawia się zwykle między 3-5 rokiem życia. Z tego powodu trzeba mieć stale nasze dziecko „na oku” i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do logopedy.

JĄKANIE WCZESNODZIECIĘCE przejawia się m.in.

– powtarzaniem części wyrazu i przeciąganiem  głosek

– nierytmicznym wymawianiem głosek

– napiętymi pauzami

– nienaturalnym, nieprawidłowym ułożeniem artykulatorów (często mięśnie są napięte)

– przerzutkami (czyli odejściami od tematu wypowiedzi)

Jąkanie wczesnodziecięce od rozwojowej niepłynności mówienia odróżnia też świadomość zaburzenia i negatywne nastawienie do własnej mowy.

Pamiętajmy, że język kształtuje się do ok. 6-7 r.ż. Procesowi temu towarzyszy spadek częstotliwości występowania objawów niepłynności. Nieco ponad połowa dzieci w wieku przedszkolnym, przestaje się jąkać, nim ukończy 7 rok życia. Jednak nie każde dziecko ma to szczęście. Co wpływa na to, że jąkanie się utrwala? Na to jest wiele teorii. W osobnym artykule po krótce opisałam kilka z nich.

Zobacz także: Jąkanie, Fazy jąkania, Wskazówki dla osób jąkających się oraz Zalecenia dla rodziców dzieci jąkających się.

Leave a Reply

10 − three =